Andries van Puijfelik draagt bij aan verduurzaming met Recycling Continue

Andries van Puijfelik heeft sinds 2016 zijn eigen bedrijf in de recyclingsector. Vanaf jonge leeftijd was hij al actief in deze branche en werkzaam in het familiebedrijf. Samen met zijn neef heeft hij het bedrijf overgenomen. Een aantal jaren geleden hebben ze besloten om het bedrijf op een nieuwe manier in de markt te zetten, met de opgebouwde kennis en ervaring maar onder een andere naam: Recycling Continue.

Vraag en aanbod

In de recyclingbranche worden dagelijks producten aangeboden voor recycling. Het gaat voornamelijk om de materialen, zoals papier, karton en plastic. Andries van Puijfelik werkt al zijn hele leven in deze branche. Het geeft hem veel voldoening om een bijdrage te leveren en mee te helpen aan een duurzamere en milieubewustere wereld. 

“Gelukkig kennen we in onze branche niet veel grote nadelen, maar er zijn wel een paar uitdagingen die op operationeel niveau plaatsvinden. De marktprijs en het aanbod van materialen vormen voornamelijk de kansen en uitdagingen. Bij een stijgende vraag en een toename van het aanbod aan papier en andere recyclebare materialen kunnen we onze groei stimuleren en onze positie versterken. Echter kunnen deze factoren ook een negatieve invloed hebben op onze winstgevendheid en concurrentiepositie wanneer ze ongunstig uitvallen.”

Hoewel deze scenario’s zich voordoen, is Andries van Puijfelik en zijn team niet snel ontmoedigd. Ze optimaliseren hun werkprocessen en bekijken iedere dag weer hoe ze een voorsprong kunnen behalen ten opzichte van de concurrenten. “Onze bedrijfsprocessen zijn op elkaar afgestemd waardoor we efficiënt kunnen werken. Elke fase is gestroomlijnd, van het inzamelen van materialen tot het recyclen en verwerken ervan. Daarnaast zijn we ook voortdurend bezig om het proces te verduurzamen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan.”

Een typische werkdag

Een typische werkdag bij Recycling Continue is dynamisch en gevarieerd. Dit is sterk afhankelijk van de tijd van het jaar. Andries van Puijfelik: “Soms begint de dag al vroeg in de ochtend, om 07.00 uur zijn we dan al druk bezig met auto’s die geladen moeten worden. Op andere dagen kan het weer veel rustiger zijn. Onze dagelijkse taken omvatten het laden en lossen van papier, het gebruik van een heftruck om het papier naar de verwerkingsband te verplaatsen en het opslaan van geperste balen.” De piekperiodes zijn vlak voor de bouwvak en de kerstvakantie. Dan draait de werf op volle toeren. Voor en na deze periodes kan de werkdruk fluctueren. 

Daarnaast worden ze beïnvloed door schommelingen in de papierprijs, waarbij een stijging of daling van de prijs een vergelijkbare trend in het werkvolume met zich meebrengt. Recycling Continue is vastberaden om hun bedrijfsnaam verder te verspreiden en waarde toe te voegen aan de recyclingbranche. Met hun toewijding aan tevredenheid, milieuvriendelijkheid en klantgerichtheid, kijken ze optimistisch naar de toekomst en streven ze ernaar een sterke positie in de branche te behouden.