Femke Halsema – gedreven door idealen

Geboren op 25 april 1966, heeft ze een opmerkelijke carrière in de Nederlandse politiek achter de rug en heeft ze zich onderscheiden als een bevlogen voorvechter van progressieve waarden.

Femke Halsema is vooral bekend geworden vanwege haar tomeloze inzet voor GroenLinks. Dat ze voor die partij zou kiezen was niet vanzelfsprekend, aangezien ze werd geboren in een echt PvdA-gezin. Haar vader was een hoge ambtenaar, terwijl haar moeder van 1982 tot 1994 wethouder voor de PvdA was.

Inderdaad begon Halsema haar politieke carrière binnen de PvdA, waar ze gezien werd als opkomend talent. Werkend voor de Wiarda Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de partij, hield ze zich bezig met criminaliteit en rechtshandhaving. Dit onderwerp bleek niet alleen haar grote passie, maar ook de reden om de partij in 1997 te verlaten.

PvdA-er wordt GroenLinkser

Uit onvrede over de manier hoe de PvdA omging met protesten rondom de Europese Top in Amsterdam zei ze haar lidmaatschap op. Hoewel dit incident de directe aanleiding voor haar vertrek bij de PvdA was, gaf Halsema toe dat ze al langer ontevreden was met de koers van de partij. Volgens Halsema slaagden de sociaaldemocraten er niet in de economische welvaart te gebruiken om te investeren in publieke voorzieningen.

Na haar vertrek werd Halsema door toenmalig GroenLinks-voorman Paul Rosenmöller uitgenodigd lid te worden van GroenLinks. Ze werd direct hoog (nummer drie) geplaatst op de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Daardoor nam ze direct plaats in de Tweede Kamer, waar ze zich direct ontpopte tot prominent GroenLinkser.

Scherp en eloquent

Haar scherpe geest en eloquente presentatie maakten haar tot een gewaardeerd parlementariër, niet alleen onder haar eigen achterban, maar ook buiten de partij werd ze geprezen om de manier waarop ze haar rol als volksvertegenwoordiger invulde.

Ze hield zich bezig met haar favoriete onderwerpen: justitie, binnenlandse zaken en asielbeleid. Ook het milieu, sociale rechtvaardigheid en inclusiviteit konden op haar volledige inzet rekenen.

Bij elke volgende verkiezing klom Halsema weer een stapje hoger. Uiteindelijk werd ze in 2002 verkozen tot partijleider. Haar leiderschap stond in het teken van het streven naar een duurzamere en rechtvaardigere samenleving. Ze bleef partijleider tot ze in 2010 ineens besloot de politiek te verlaten.

Haar vertrek uit de politiek leek definitief. Halsema schreef in haar boek: “Ik ga niet de wachtkamer in van het politieke bestuur om na een paar jaar weer tevoorschijn te komen en een Senaatszetel te beklimmen of een burgemeestersketting om te hangen. Nee, het afscheid van de politiek is definitief. En de reden is simpel. Ik heb er genoeg van.”

Lokroep van het openbaar bestuur

Na haar vertrek werkte Femke Halsema als freelancer. Ze werkte als televisiemaker, auteur en in de wetenschap. Ook bekleedde ze enkele functies als hoogleraar. Toch bleek de lokroep van het algemeen bestuur te sterk. Nadat de Amsterdamse PvdA-burgemeester Eberhard van der Laan overleed werd al lange tijd gespeculeerd dat Femke Halsema de nieuwe burgemeester zou worden. Uiteindelijk werd Femke Halsema in juli 2018 beëdigd. Femke Halsema was niet alleen de nieuwe Burgemeester van Amsterdam, maar ook de eerste vrouw om deze positie te bezetten.

Hobbels

Haar pragmatische benadering en betrokkenheid bij de inwoners van Amsterdam hebben bijgedragen aan de populariteit van Halsema in de stad. Ondanks dat is haar termijn niet zonder hobbels geweest. Haar zoon werd opgepakt vanwege een “gewapende overval” (hij was met een neppistool op een onbewoonde woonboot aangetroffen), ze creëerde ophef toen ze aangaf het landelijke Boerka-verbod niet te willen handhaven en ze oogstte kritiek toen ze niet ingreep tijdens en demonstratie tegen de Corona-maatregelen.

Het laatste incident leidde tot een motie van wantrouwen binnen de Amsterdamse gemeenteraad, die geen meerderheid behaalde.

Progressief en betrokken

Dat een politica als Femke Halsema af en toe wat weerstand ontmoet is te verwachten. Ze staat bekend om haar progressieve standpunten en haar vermogen om complexe kwesties aan te pakken met een evenwichtige en doordachte benadering. Ze heeft zich altijd ingezet voor een inclusieve samenleving waarin gelijke kansen en sociale rechtvaardigheid centraal staan.

Met haar indrukwekkende staat van dienst en haar voortdurende betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken blijft Femke Halsema een belangrijke figuur in de Nederlandse politiek en een inspiratiebron voor velen die streven naar positieve verandering.