Herman Vrehen: “Steentje bijdragen door maatschappelijk verantwoord ondernemen”

Kunnen natuurontwikkeling en economisch rendement samen door één deur? Als je het Herman Vrehen vraagt wel. Deze ondernemer uit het Limburgse Nieuwstadt is een ondernemer met een groen hart. Zijn passie voor duurzaam zakendoen blijkt uit al zijn werkzaamheden: steeds draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven. Voor mens en natuur.

Van veehouder tot landschaps- en natuurontwikkelaar

Herman Vrehen was al jong gefascineerd door het buitenleven. Logisch dus dat hij een loopbaan in de agrarische sector nastreefde. Zijn studietijd bracht hij door aan de Wageningen Universiteit, waar hij zich specialiseerde in de zoötechniek. Dit is een vakgebied binnen de veehouderij waar alles draait om het verhogen van de efficiëntie binnen de dierhouderij. 

Na zijn afstuderen werkte hij als beleidsmedewerker voor de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LTTB). Daarbij moest hij partijen met verschillende belangen, zoals overheden, agrarische organisaties en natuurorganisaties proberen samen te brengen. 

Dat dit niet altijd makkelijk is, blijkt uit de massale Boerenprotesten van 2022. Maar doordat hij de taal van de sector spreekt én dit combineert met een passie voor natuurontwikkeling en duurzaamheid slaagde hij hierin vaker wel dan niet. Zijn visie: verduurzaming moet op lokaal niveau worden aangepakt; samen! 

Vrehen vertelt dat hij het mooi vindt wanneer partijen nader tot elkaar kunnen komen. “Er ligt vaak nog een stukje wantrouwen ten grondslag. In het proces probeer ik het zo in te richten dat partijen naar elkaar toegroeien.” Alleen dan, zo vervolgt hij, kan er een compromis gevonden worden. “Een oplossing kan dan samen worden gevonden, wat het ook effectief maakt.” Deze filosofie hanteerde hij niet alleen als beleidsmedewerker, maar ook als Gedeputeerde Economische Zaken & Financiën bij de Provincie Limburg (2003-2009). 

Altijd duurzaam

Herman Vrehen laat zich momenteel vooral inschakelen als adviseur of consultant op het gebied van landschapsontwikkeling. Hij werkt op interim-basis aan meerdere opdrachten tegelijk. Dat betekent dat hij meerdere projecten tegelijk kan laten profiteren van zijn kennis en kunde, maar ook dat meerdere stakeholders er baat bij kunnen hebben. Dat wat effectief blijkt voor de ene opdrachtgever kan zomaar de oplossing zijn die een ander project in een stroomversnelling brengt. 

Op die manier wordt het gemeentelijk landschapspark waarbij hij betrokken is als vanzelf ontwikkeld en ingericht met landschapselementen (bossen, kruidenrijk grasland, wandelroutes en waterpartijen) die niet alleen esthetisch verantwoord zijn, maar ook helpen in de strijd tegen klimaatverandering. “In de toekomst zou ik willen dat we niet alleen kijken naar de klimaatverandering op wereldniveau, maar dat we veel meer teruggaan naar het lokale niveau.”

Postbezorging

Duurzaamheid en natuurontwikkeling vinden echter niet alleen plaats binnen de landbouw en landschappen. De hele economie kan wel een duurzaamheidsinjectie gebruiken. Op eigen, lokale, schaal draagt Vrehen hieraan zijn steentje bij via het door hem opgerichte bedrijf Polo Post Logistiek (Polo BV). 

Door het vervoer en de levering van pakketten en poststukken op duurzamer wijze in te richten combineert hij de bekende 3P’s (Planet, People, Profit) met dienstverlening van hoogwaardige kwaliteit.

Een positieve instelling voor positieve impact

Een forse dosis idealisme, een positieve instelling en een sterke focus op maatschappelijke impact. Die eigenschappen maken hem tot een unieke ondernemer. Een ondernemer die altijd op zoek is naar toekomstbestendige plannen, die rekening houden met verschillende invalshoeken. 

Uit de media komt soms het beeld naar voren dat de belangen van de agrarische sector, de economie, de samenleving en de natuur lijnrecht tegenover elkaar staan. Herman Vrehen bewijst het tegendeel. Deze belangen zijn prima te combineren en soms zelfs binnen één persoon.