Jan Veuger: ‘Vastgoed en stedelijk facility management zijn geen gescheiden werelden’

Geboren in Hoogeveen en momenteel woonachtig in Sleen, voldoet Jan Veuger aan het stereotype beeld van de Drentenaar: een nuchtere, bescheiden man. Maar wel een man die zichzelf in dertig jaar tijd heeft ontwikkeld tot vooraanstaand expert op het gebied van vastgoedmanagement en -strategie.

Jan Veuger is een gedreven ondernemer, die altijd vooruit wil. Dat bleek al tijdens zijn studie. Hij behaalde zijn master-titel aan de TIAS Business School, waar hij in 2006 afstudeerde op het Vastgoed INK Balanced Model. Zijn scriptie leverde hem veel lof op en ontving hij de Best Student Award. Dit moedigde hem aan om in 2008 het bedrijf Corporate Real Estate Management op te richten.

Veel mensen zouden aan deze onderneming, waarmee Jan Veuger maatschappelijke- en commerciële organisaties hielp bij hun strategisch vastgoedmanagement, de handen vol hebben. Hij besloot echter nog wat meer hooi op de vork te nemen en tussen 2010 en 2014 aan de Erasmus Universiteit zijn doctoraal te behalen. Terwijl hij hiermee bezig was, was hij bij de Hanzehogeschool Groningen lector maatschappelijk vastgoed.

Strategisch vastgoedbeheer

Vanuit zijn bedrijf fungeert Jan Veuger als manager/directeur a.i. en consultant voor alle organisaties die worstelen met het vastgoedmanagement en de strategie daarvan. Dat kunnen zorginstellingen zijn, onderwijsinstellingen, commerciële partijen en overheden.

Er bestaat weleens het beeld dat het management in non-profit organisaties sterk verschilt van het management binnen het bedrijfsleven. Maar, zo merkte Jan Veuger op, die verschillen zitten hem vooral in de bestuurlijke of politieke invalshoek. Als het gaat om strategisch vastgoedmanagement ziet hij vooral overeenkomsten: “De doelstelling blijft hetzelfde: vastgoed inzetten als bedrijfsmiddel. Alleen de benadering en uitvoering worden vanuit ander perspectief bekeken.”

Innovatief denken over vastgoed

Dat vastgoedondernemer Jan Veuger met een innovatieve blik naar strategisch vastgoedmanagement kijkt is duidelijk. Hij is nogal nieuwsgierig aangelegd, wat sterk bijdraagt aan zijn vermogen om onverwachte nieuwe invalshoeken te vinden. Daarvan getuigen niet alleen zijn -al genoemde- studies, maar ook zijn stroom publicaties over onderwerpen als vastgoedwaardering en het belang van onderzoek voor maatschappelijk vastgoed. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Jan Veuger geïnteresseerd raakte in blockchain. Niet vanwege BitCoin, maar omdat blockchain in zijn ogen een belangrijke factor is die het strategisch vastgoedmanagement naar een hoger plan kan tillen alsmede een betere bedrijfsvoering voor iedere organisatie.

Veuger: “Mensen denken vaak dat (blockchain en vastgoed, red.) twee verschillende werelden zijn, maar het heeft juist enorm veel raakvlakken. Veel instanties maken al gebruik van blockchain, maar niet iedereen is zich daarvan bewust. Zeker op internationaal niveau zijn de verschillende benaderingen over deze onderwerpen zichtbaar, ik vind dat interessant en leerzaam.”

In de visie van Jan Veuger biedt blockchain grote kansen op het gebied van databeheer, (urban) facility management, administratieve organisatie, verzekeringen en -inderdaad- financieringsvraagstukken.

Sinds de blockchain zijn aandacht trok, ging zijn onderzoek als vanzelf die kant op. Van 2019 tot 2022 was hij lector aan de Saxion Hogeschool en ontving hij veel waardering hiervoor.

Vastgoedmanagement wordt steeds breder

Verduurzaming en een interdisciplinaire benadering van vastgoed wordt steeds belangrijker. Daarom wordt zijn aandacht steeds vaker getrokken door onderwerpen die verder gaan dan ‘stenen’. Jan Veuger vindt dat vastgoedmanagement breder getrokken moet worden, naar ‘urban facility management’. Binnenkort verwacht hij hierover een onderzoek te kunnen publiceren.

Hij ligt alvast een tipje van de sluier: “Urban facility management is een vrij nieuw ontwikkelingsgebied, ook in de wetenschap. Hebben we nu stenen omdat we ze nu eenmaal hebben, of zetten we vastgoed in de gebouwde omgeving waarin faciliteiten het wonen, leven en werken optimaal ondersteunen?”

Een paar voorzichtige conclusies trekt Veuger alvast wel: de leefomgeving van bewoners is meer dan stenen alleen. Het kent een sociaal én fysiek kader dat moet voldoen aan veranderende sociale behoeften. Denk hierbij aan de binnen- en buitenomgeving, sociale veiligheid en de totale economie in straten: winkels, parken, scholen etc. Deze eisen vereisen een integrale benadering: urban facility management. Hierbij moeten alle belanghebbenden samenwerken en innovatieve oplossingen zoals Blockchain, IoT en AI durven implementeren die impact hebben. Het gaat dan over convergentie van systemen.

Veelzijdig expert

Doordat Jan Veuger onderzoek combineert met zijn eigen bedrijf kan hij zijn ontdekkingen makkelijk vertalen naar de praktijk. Maar wat hij, als echte Drent die gelooft in naoberschap, ook belangrijk vindt is zijn kennis te delen. Daardoor staat hij inmiddels niet alleen bekend als vooraanstaand expert op het gebied van vastgoedmanagement in Nederland en daarbuiten, maar ook als interdisciplinair wetenschappelijk onderzoeker, manager en strategisch adviseur voor gemeenten, zorg, onderwijs en woningcorporaties.