Lauk Slabbers: “Integrale gezondheidszorg is de toekomst”

Lauk Slabbers is een vooraanstaande speler in de medische sector, waar hij een centrale rol speelt in de recente ontwikkelingen van Kliniek Kop & Lijf. Deze kliniek, gespecialiseerd in revalidatie, re-integratie en psychische geneeskunde, is onlangs een strategische samenwerking aangegaan met TopzorgGroep.

Samenwerking & specialismen

De samenwerking tussen Kliniek Kop & Lijf en TopzorgGroep omvat ook een intensieve verbinding met Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland en strekt zich uit over diverse specialismen. Enkele van de specialismen zijn: 

  • Medisch specialistische revalidatiegeneeskunde onder leiding van een revalidatiearts
  • Hartrevalidatie onder leiding van een cardioloog
  • Longrevalidatie onder leiding van een longarts

Naast deze medische expertises zijn Kliniek Kop & Lijf en TopzorgGroep actief op verschillende andere gebieden, waaronder lifestyle, UWV/WMO-letselschade en arbeidsrevalidatie trajecten. Het gaat vooral om multidisciplinaire paramedische zorg, variërend van gespecialiseerde fysiotherapie, manuele therapie, diëtetiek, tot maatschappelijk werk en psychologie.

Strategische aanpak

Het idee om de samenvoeging van Kliniek Kop & Lijf en TopzorgGroep te realiseren is een strategische zet die niet alleen de continuïteit van beide instellingen waarborgt, maar ook bijdraagt aan kwalitatieve groei, innovatiekracht en toekomstbestendigheid. Deze synergie versterkt de kwaliteit en effectiviteit van de zorgverlening en opent deuren naar nieuwe behandelmogelijkheden voor patiënten in Nederland. 

Een opvallend initiatief van Lauk Slabbers en Kliniek Kop & Lijf is de lancering van Integrale Zorg. Dit innovatieve zorgconcept is gericht op hoog-complexe pijnpatiënten met zowel psychische als fysieke klachten, zoals patiënten met SOLK/ALK of fibromyalgie. Wat dit initiatief onderscheidt, is de integratie van SGGZ met MSR/pijnrevalidatie in één enkel traject.

Integrale zorg

Lauk Slabbers heeft gedurende zijn loopbaan in de zorgbranche een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd en heeft hij zich onderscheiden door zijn toewijding aan wetenschappelijk gefundeerde benaderingen en innovatieve zorginitiatieven.

Hij benadrukt het belang van een multidisciplinaire aanpak, waarmee patiënten beter en sneller geholpen kunnen worden. In Nederland werden psychiatrie en somatische zorg lange tijd strikt gescheiden. Lauk Slabbers heeft echter altijd gepleit voor het combineren van deze twee elementen in de behandeling. Dit leidde tevens tot de oprichting van Kliniek Kop & Lijf.

Het geloof van Kliniek Kop & Lijf en TopzorgGroep is dat integrale zorg van toegevoegde waarde is voor geïndiceerde patiënten en zal leiden tot betere, duurzamere resultaten dan afzonderlijke trajecten. Het delen van inzichten en het stimuleren van een breed scala aan perspectieven, van zowel professionals als patiënten, is van essentieel belang voor een succesvol en op maat gemaakt zorgtraject. 

Samen met de kliniek moedigt Lauk Slabbers iedereen aan om deel te nemen aan het creatieve proces en mee te denken over hoe integrale zorg verder geoptimaliseerd en ontwikkeld kan worden. Een perspectief bieden vanuit de zorgbranche zal tevens helpen bij de afspraken met zorgverzekeraars. Uiteindelijk is het doel om te streven naar continue verbetering en betrokkenheid van alle belanghebbenden.