TIB-TEC specialist op het gebied van groene waterstoftechnologie

TIB-TEC is een bedrijf dat gespecialiseerd is in groene waterstoftechnologie. De productie van waterstof kan plaatsvinden door elektrolyse, een proces waarbij energie wordt gebruikt om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Door gebruik te maken van restwarmte in dit proces, wordt een milieuvriendelijk alternatief voor elektrolyse bij waterstofproductie geboden.

Klimaatdoelen

In het kader van de energietransitie en een alternatief voor energieproductie, is groene waterstof een goede optie. In het ‘Net zero by 2050 rapport’ van het Internationaal Energieagentschap (IEA) wordt gesteld dat het mogelijk is om tegen 2050 de CO2-uitstoot volledig te reduceren. In het rapport wordt ook een routekaart getoond die laat zien hoe de klimaatdoelen bereikt kunnen worden. Hierin wordt duidelijk dat de vermindering van fossiele brandstoffen een cruciale stap is en dat groene waterstof de vervanging kan zijn. 

Verschil in waterstof

Er zijn verschillende classificaties in waterstof, die zijn aangeduid met kleurcodes. Groene waterstof wordt geproduceerd door water te splitsen in waterstof en zuurstof met behulp van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals wind, water en zonne-energie. Dit proces staat bekend als elektrolyse en is momenteel de methode voor groene waterstofproductie. Er zijn ook andere kleurvarianten, zoals bruine, grijze of blauwe waterstof, die afkomstig zijn van respectievelijk ruwe olie, steenkool en aardgas. Alleen groene waterstof is volledig CO2-neutraal en daarom essentieel om de klimaatdoelen te bereiken. 

Restwarmte als een nieuwe energiebron 

De mogelijkheden van groene waterstof zijn veelbelovend. Allereerst kan het dienen als vervanging van fossiele brandstoffen in verschillende sectoren, zoals de transportsector. Het benutten van restwarmte als een nieuwe energiebron staat centraal. De vraag naar energiezuinige en kosteneffectieve waterstofproductie groeit snel. Momenteel wordt groene waterstof geproduceerd door elektrolyse van hernieuwbare bronnen, een proces dat hoge kosten met zich meebrengt en waarbij energieverlies nog steeds aanzienlijk is. 

Er is nu meer dan ooit behoefte aan alternatieve technologieën die op innovatieve wijze groene waterstof kunnen produceren, bij voorkeur ter plaatse en zonder transport. Een opkomende mogelijkheid is het gebruik van onbenutte restwarmte uit industriële processen. 

Een alternatieve route naar waterstofproductie

Het Zwitserse bedrijf TIB-TEC AG, een relatieve nieuwkomer, werkt aan innovatieve technologie als alternatief voor de bestaande elektrolysemethoden. Zij willen een spil zijn in de energietransitie. Daarbij spelen nieuwe technologieën en innovatie een grote rol.

Het thermolyseproces biedt een alternatieve route naar waterstofproductie door gebruik te maken van warmte. Dit proces omvat de omzetting van water in waterdamp, gevolgd door verzadigde of droge damp (in gasvorm), waarbij waterstof en zuurstof worden gescheiden. Dit is waar de waterstoftechnologie van TIB-TEC opduikt als een groen alternatief voor elektrolyse. 

De revolutionaire eigenschap van TIB-TEC’s thermische omzettingstechnologie is het vermogen om groene waterstof te produceren door uitsluitend gebruik te maken van beschikbare overtollige thermische energie, zoals restwarmte afkomstig van scheepsmotoren of industriële processen, die anders verloren zou gaan. Bedrijven die warmteterugwinningssystemen leveren, kunnen deze technologie gebruiken om waterstofproducerende modules te integreren, wat nieuwe zakelijke kansen en commerciële voordelen biedt. 

De innovatieve technologie van TIB-TEC

De technologie van TIB-TEC kan in principe overal worden ingezet waar restwarmte of warmte uit industriële en verbrandingsprocessen beschikbaar is. 

Bijvoorbeeld in gebieden waar elektriciteit wordt opgewekt door dieselgeneratoren, kan deze technologie worden ingezet om waterstof te produceren, op te slaan of rechtstreeks terug te voeren naar de motor. Dit vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en verhoogt de energie-efficiëntie. 

Omdat deze warmtebronnen meestal worden gegenereerd door brandstoffen, biedt dit de mogelijkheid om ter plaatse geproduceerde waterstof in te zetten. Hierdoor worden transport- en opslagverliezen geminimaliseerd, wat resulteert in een volledig CO2-neutrale benadering.