Willem Blijdorp is een groot voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Willem Blijdorp is in de kern een ondernemer. Hij heeft meerdere bedrijven opgericht, overgenomen en uitgebreid. Hij is zowel nationaal als internationaal actief. Tevens integreert hij maatschappelijk verantwoord ondernemen in zijn activiteiten. 

Het ondernemerschap

Na de hogere hotelschool in Maastricht te hebben afgerond, is hij vrijwel direct het bedrijfsleven ingestapt. Hij is gestart bij een rederij, waar hij voornamelijk verantwoordelijk was voor de handelsactiviteiten. In de jaren daaropvolgend, in 1985, heeft hij B&S International opgericht. Dit is tevens een bedrijf dat gericht is op het verhandelen van consumptiegoederen. Al snel volgde de oprichting en overnames van meerdere bedrijven. Hij heeft oog voor de commerciële markt en wist meerdere bedrijven met succes groot te maken. 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

Daarnaast ondersteunt Willem Blijdorp vele goede doelen en vindt hij het maatschappelijke aspect belangrijk. Hij is dan ook graag maatschappelijk betrokken. Hij is verbonden aan projecten in zowel in binnen- als buitenland. De initiatieven die hij bijvoorbeeld in Nederland steunt of mede mogelijk maakt, gaan veelal om het welzijn van de mens. Zo heeft hij een donatie gegeven aan het Papageno Huis. Deze stichting zet zich in voor de vooruitgang van kinderen en jongeren met autisme door middel van diverse projecten en programma’s. Zijn donatie is gebruikt voor het bouwen van een nieuw huis in Lemmer. In mei dit jaar is het huis geopend. 

Blijdorp Water Project

In september 2020 heeft Willem Blijdorp zich verbonden aan een initiatief in Ghana. Het doel van dit project is om schoon drinkwater beschikbaar te maken in Ghana. Het project heet ‘Blijdorp Water Project, Clean drinking water for all’. 

Voorafgaand aan de bouw was naar voren gekomen dat meer dan helft van de bevolking in het gebied Ashaiman in Ghana een tekort heeft aan schoon drinkwater. Deze tekorten strekken zich ook uit naar de omliggende gebieden. Dit komt onder andere door de uitdagingen in het land zelf en de productieproblemen bij het verkrijgen van schoon drinkwater. Het initiatief is gestart om schoon drinkwater in het gebied te verzorgen. Willem Blijdorp heeft een donatie gegeven aan dit project. 

Een professionele fabriek is opgezet waarbij een boorput dient als waterbron. Uit deze put komt ongeveer 100 liter water per uur. Ook is er een machine aanwezig om het water te behandelen en is er een UV-systeem geïnstalleerd. Hierdoor is het mogelijk om het water te zuiveren en worden de moleculen die schade toebrengen eruit gehaald. Ook wordt het water gezuiverd van pesticiden en andere chemicaliën. Uiteindelijk blijft er schoon water over wat gebruikt kan worden om te drinken, te koken en andere huishoudelijke taken mee te vervullen. 

Per dag wordt er ongeveer 20.000 liter water opgehaald en behandeld. Ongeveer 13.000 liter blijft over als schoon drinkwater. De overige 7.000 liter wordt gebruikt om bijvoorbeeld toiletten mee door te spoelen. 

Deze waterinstallatie wordt gebruikt door honderden mensen uit de gemeenschap. Het bedrijf dat de installatie heeft gebouwd is samen met Willem Blijdorp van plan om meerdere fabrieken op te zetten zodat meerdere gemeenschappen toegang krijgen tot schoon drinkwater.